Zacharias, Papa van Jezus?

Eigenlijk ben ik er per ongeluk op gestuit, aanwijzingen die doen vermoeden, dat Zacharias de papa is van zowel Jezus als Johannes de Doper. Ik vond het reuze interessant, dus ben ik er eens ingedoken. En wat blijkt, ik ontdek steeds meer bevestigingen dat minstens andere mensen uit het verleden, schilders en de abbé Saunière van Rennes-le-Château, dit waarschijnlijk dus ook dachten! Ik vond het in ieder geval waardevol genoeg om er eens serieus naar te kijken.

Zacharias was Zadokpriester in de Tempel, compleet met Zadokmuts en A'arons borstschild, maar, hij was ook de ongekroonde Hasmonese koning van Israel. Onder het juk en de puppetking van de Romeinen mocht hij alleen zijn Tempelplichten blijven uitvoeren. Hij was getrouwd met Elizabeth, die immers zo liep te tobben om hem een erfgenaam te schenken. Elizabeth was erfgenaam van de bloedlijn van A'aron de Zadok. De combinatie tussen Elizabeth en Zacharias maakte het voor een nakomeling mogelijk, om zowel koning als Zadokpriester te zijn. Jammer dus, dat Elizabeth hem geen nakomelingen kon schenken. Probleem op probleem. Geen Zadok én geen koning van Israel, zodra Zacharias zou overlijden.

Oplossing: Elizabeth had een familielid (nichtje wordt er gezegd), Maria, die ook afstamde van de bloedlijn van A'aron en zij gaf dus toestemming aan Zacharias om haar als bijvrouw te nemen. Dat deed Sarai van Abraham immers ook. Ik vond een leuke schildering uit 1415 die deze theorie lijkt te bevestigen.Lorenzo and Jacopo Salimbeni zijn de schilders van het tafereel. Let op de zwangere vrouw achter Maria. Ze maakt een gebaar, dat symbolisch verwijst naar geslachtsgemeenschap. De gekruiste armen van de man rechts, achter Zacharias, symboliseren de eenwording van man en vrouw.

In het kerkje van de abdij van st. Hilaire nabij Limoux zien we een Mariabeeld met hetzelfde gebaar:Toen 'de daad' was gedaan en Maria zwanger was, bleek dus, dat Elizabeth toch nog zwanger was geworden! Wel is de Bijbel ervan overtuigd dat Johannes eerst werd geboren. Beide zwangerschappen liggen dus niet zover uit elkaar, als dit verhaal klopt. Johannes en Jezus zouden dus allebei bijna even oud zijn, het zou slechts enkele maanden schelen. Volgens het NT waren Maria en Elizabeth in het huis van Zacharias ten tijde van de zwangerschappen.

Het is alleen hard, dat Maria, direct na de geboorte van Johannes, snel aan Jozef werd uitgehuwelijkt en hoogzwanger werd weggestuurd, bijvoorbeeld naar Egypte (de Esseense gemeenschap bij Alexandrië). Misschien was het een poging om aan de vervolgingen van Herodes te ontsnappen. Toen Maria beviel van een gezonde zoon, noemde ze hem Immanuel. Niet Jezus. Ook dit staat gewoon in het NT.

Zijn naam was dus eigenlijk Immanuel ben Zahari, of iets dat erop lijkt.

Over Johannes' jeugd weten we weinig. Ze zullen zuinig op de jongen zijn geweest, en nadat Zacharias werd vermoord (hij werd in de Tempel vermoord toen hij niet wilde vertellen waar zijn vrouw en zoon was), zullen Johannes en zijn moeder Elizabeth waarschijnlijk bij de Essenen zijn gebleven, hoogstwaarschijnlijk in Egypte bij de Esseense gemeenschap bij het Mareotismeer vlakbij Alexandrië. Het zou verklaren waarom men vermoedt, dan Johannes een Esseen was. Johannes kwam pas tevoorschijn in de verhalen toen hij rond de 30 was en zijn volk troost, steun en geloof schonk en de doop introduceerde in zijn geboorteland, een ritueel dat hij moet hebben opgepikt in Egypte. De doop was namelijk erg populair bij de bevolking die rondom het Mareotismeer leefde.

Het was dus geen oude bebaarde harige wilde, die Johannes de Doper, maar een koningszoon die niets anders deed dan zijn volk wijsheid en troost geven ten tijde van de Romeinse onderdrukking, die in Judea nogal heavy was omdat de Joden zo opstandig waren. Ieder relletje werd gewelddadig de kop in gedrukt. De koninklijke familie werd goed in de gaten gehouden en samenzweringen waren ontzettend gevreesd. Men moest voorzichtig te werk gaan.

In de tijd dat Johannes populair werd, dook ook Jezus op. Hij noemde zichzelf Oshu, de Aramese versie van Jezus (zijn werknaam, ook iets dat de Essenen vaker hadden). De naam zou 'dienaar' betekenen, maar dat weet ik dus niet zeker, omdat ik daar nog geen research naar heb gedaan. Hij deed net als zijn halfbroer Johannes troost geven aan zijn volk, dat uiteraard een beetje vreemd reageerde omdat er ineens twee koningszonen waren die de hoop zouden moeten zijn voor Israel. Zo kreeg je aanhangers van Johannes, die 'de eerste' werd genoemd, en aanhangers van Jezus.

Toen Johannes werd onthoofd, was Jezus de enige overgebleven koningszoon en werd hij, volgens het NT, gezalfd door Maria Magdalena, die in dat geval alleen maar zijn vrouw kon zijn, omdat dit het voorrecht was van de huwelijkspartner. En zo werd Jezus de 'gezalfde' (Messias). Hij nam tevens de Zadok rituelen op zich. Dit weten we, omdat hij tijdens het Laatste Avondmaal het Zadok ritueel deed. Wijn en brood veranderden in het lichaam van Moeder Aarde, een dankzeggingsritueel dat al minstens in de tijd van Abraham werd gedaan. Melchizedek deed het immers al (zie fresco rechts).

Het ritueel werd doorgegeven en ook A'aron, als hogepriester naast Mozes, was een Zadok priester.

Een Zadok priester werd overigens in het ambt van Nazarener (heeft niks met Nazareth te maken overigens) door de Essenen 'Zoon van God' genoemd. Omdat Jezus "de Nazare-ner" werd genoemd, suggereert dit, dat hij deze positie bij de Esseense gemeenschap innam. Zo was Jezus dus Zoon van God als Zadok priester, en Messias omdat hij de gezalfde koning van Israel was. De 'Christ Roi' dus.

Dat is niet mis. Hij was dus zeker geen arme timmermanszoon. Dat heeft de Roomse kerk ervan gemaakt om hem als arme onbetekende jongen en geboren in een stalletje bij het arme volk geliefd te maken. De massa was arm. En de massa, die moest de kerk dus overtuigen. De adel was niet geliefd. Dus de adellijke kant van Jezus werd verzwegen.

Ook bij zijn kruisiging, een teken dat de Romeinen hem niet accepteerden als wettige zoon van Zacharias, kreeg hij het INRI bordje boven zijn hoofd. Iesu Nazareni Rex Iudorum. De Romeinen hadden dus nu afgerekend met beide koningszonen. Maar, zou de dreiging in de koninklijke familie (Maria Magdalena, haar eventuele kinderen en de rest van de familie) hen uiteindelijk naar de Esseense gebieden in Occitanië drijven? Beslist mogelijk! Hele groepen mensen trokken van oost naar west, met name in de eerste eeuw, en er waren wel degelijk Esseense gemeenschappen hier in de Languedoc Roussillon destijds. En adel huwde adel. Dus een bloedlijn naar Jezus toe zou niet historisch onjuist zijn, zelfs heel erg aannemelijk.

Dus: zouden er mensen (Tempeliers misschien?) zijn gestuit op een echte bloedlijn naar Jezus en er zo zijn achtergekomen dat zijn papa Zacharias was? De beruchte perkamenten rol van de genealogie van Jezus? En hoe vinden we dit terug in het kerkje van Rennes-le-Château?

Dus nu moeten we gaan kijken, wat er zoal in de loop van de eeuwen aan symboliek terug te vinden is in bijvoorbeeld schilderijen en kerken, die bovenstaande verhaal zouden kunnen ondersteunen, cq bevestigen.

Ik begin graag bij Poussin. Als hij de sleutel heeft, denk ik dus meteen aan het schilderij in Edinburgh, Schotland.Je ziet hier 3 markante dingen.

Ten eerste viel mij meteen op, dat achterin rechts de graftombe van Zacharias te zien is. Die piramidetombe. Die is nu nog te zien in Jeruzalem.Ten tweede zag ik wederom een op een vrouw lijkende Johannes, misschien toch Maria Magdalena, die onthutst staat te kijken terwijl Jezus de sleutel van de Hemelen aan Petrus geeft en niet aan haar. Een beetje ironie van Poussin?

Het derde is ook heel bijzonder, Jezus doet de Magiër van de Tarot na.

Maar dan in spiegelbeeld!

Dus, als je kijkt naar de betekenis van de Magiër 'reversed' dan krijg je het concept 'bedrog'.

Optelsom:
Er is bedrog in het spel, de piramide-tombe verwijst naar Zacharias en Maria / Johannes trekt een onthutst smoeltje en heft haar armen omhoog.
"Why" kun je er zowat in een tekstballonnetje bovenzetten.

Als we gaan kijken naar een 'Holy Family' schilderij, zien we negen van de tien keer nergens Jozef, maar wel Zacharias, Elizabeth, Maria en de twee zoontjes. Opvallend!En gaan we naar Da Vinci, dan zien we natuurlijk meteen wat deze grote man bedoelde met zijn Johannes:Ik was de eerste!

Had de priester Saunière van Rennes-le-Château niet eerst de A van Alfa (eerste) onder Johannes geplaatst op de beeldengroep van de doop van Jezus in het kerkje?

En wat zien we nog meer aan deze beeldengroep?Hier zien we duidelijk, dat Johannes onder zijn kamelenharen huidje toch maar mooi een koningsmantel aan heeft. Niet vreemd omdat hij geschiedkundig bewijsbaar de koning van Israel was, na de dood van papa Zacharias. Een door Saunière duidelijk gegeven hint.

Ontdekking in Rennes-le-Chateau

Op donderdag 18 juni 2009 hebben we de hele middag met Henry Lincoln in Rennes doorgebracht en zijn ook met hem door het kerkje gelopen. Hij vertelde en vertelde. Op een gegeven moment bij statie 6, vertelde hij het verhaal dat hij lang geleden had ontcijferd, dat op statie 6 stond dat je je een kwartslag moest draaien, je naar beneden moest kijken naar iets dat in een omheining stond, en vervolgens naar links moest kijken. Dus Henry vertelde dat hij naar de begraafplaats ging want die was omheind door muren en gebouwen, dat hij naar beneden ging en naar links keek. Hij zei, "ik heb er 20 jaar over gedaan om te ontdekken dat er niks te leren viel." Goed, de hele kerk in een deuk. Want we hadden inmiddels wat publiek erbij gekregen.

Later in de middag zaten mijn zus en ik nog na te walmen (het was 33 graden en erg benauwd) in de kerk en daar was het dus heerlijk koel. Ik kon het niet laten. Ik ging naar statie 6, keerde me gewoon daar ter plaatse een kwartslag en bevond me vervolgens voor het beeld van Johannes die Jezus doopt. Hé, die staat in een omheining. Ik ben op mijn hurken gaan zitten en ik heb naar links gekeken. En wat zag ik? Een geheim stukje kleed dat onder het rode kleed van Jezus uit kwam:Dat was dus exact hetzelfde kleed als wat Johannes onder zijn kamelenharen huidje aan had. Beide heren dragen dus onder hun voor het publiek zichtbare kleed, hun werkelijke kleed. Het koningskleed. Beide heren waren koninklijke prinsen tot Zacharias werd vermoord. Johannes was de oudste (met enkele maanden voorsprong) dus werd hij eerst koning van Israel. Na zijn onthoofding werd Jezus het. Het is duidelijk, dat ook o.a. Saunière dit dacht, anders had hij dit niet zo prachtig in zijn kerkje verstopt!

Wat betekent dit voor de Kerk?

De christelijke kerk in welke vorm dan ook, heeft geen schuld aan de dogma's en doctrines die in de vroeg-christelijke periode en in de Middeleeuwen voor marketing gemaakt en gebruikt zijn, zodat het Romeinse Rijk in religieuze vorm kon blijven bestaan. Ze zitten als het ware met de gebakken peren als het gaat om de waarheid uit de eerste eeuw en de leer die de afgelopen 1800 jaar is ontstaan. Belangrijke dogma's en doctrines, zoals de herrijzenis van Christus, zijn goddelijkheid en de bevalling van de Maagd Maria die zonder vlekje op haar ziel moet zijn geboren anders kon ze nooit de zoon van God baren, zijn zo diep in het geloof gegroefd dat miljoenen mensen dit nog steeds als een absolute waarheid beschouwen. Maar, is dit zo verkeerd?

Jezus' herrijzenis kan met gemak worden vervangen door de reincarnatieleer, die de kerk vroeger heeft verdrukt om het unieke geval van Jezus' opstanding te kunnen verwezenlijken. Of Jezus nu wel of niet aan het kruis is gestorven is dan niet belangrijk meer. De reincarnatieleer vertelt ons immers, dat er een eeuwige cyclus is van wedergeboorte en Karmazuivering. De dood zal ons volgens deze leer niet 'smaeken'. Een dappere katholieke priester heeft (in 2007), in mijn bijzijn, al een Paasmis opgedragen waarbij hij niet het stoffelijke, maar het onstoffelijke herrijzen van Christus predikte. Het kan dus echt langzaam worden vervangen door doctrines die dichter bij ons huidig, geëvolueerd bewustzijn passen.

Dat Jezus is gestorven om onze zonden te vergeven kan ook worden vervangen. Jezus heeft getracht aan zijn leerlingen en volgelingen de Hermetica door te geven. Het leven volgens de Hermetica is Karmazuiverend en werkt altijd in ons voordeel.

En Zoon van God? Natuurlijk was Jezus goddellijk geinspireerd. Mensen als Jezus, Boeddha en vele anderen waren bijzonder. Zij predikten vrede in een gewelddadige wereld. Vergiffenis waar haat heerste, wijsheid waar ignorantie was, begrip en troost waar verwarring was. Acceptatie, wanneer er irritatie was. En vooral, liefde waar boosheid was.

De Kerk in de 21ste eeuw kan zachtjes glijdend de evolutie naar de Waarheid best aan. Zoiets heeft tijd nodig, maar het is absoluut mogelijk.

Door de eeuwen heen hebben o.a. de Katharen het oude Gnostische christendom dat los stond van het Roomse christendom, willen bewaren. Om in de echte voetsporen van Jezus te lopen, onafhankelijk van Rome, moesten duizenden volgelingen het met de dood bekopen, zo ook de Katharen uit de Languedoc. Misschien daarom hebben diverse groepen mystiek-katholieke priesters uit deze streek zoveel symbolen achtergelaten in hun kerkjes, om de waarheid te kunnen bewaren. Onzichtbaar zodat ze niet stoorden, maar zichtbaar alleen voor ingewijden.

Solis Sacerdotibus.

Op 10 juni 2009 heb ik onderstaande filmpje op YouTube gezet. Enjoy!