Het Vrouwelijk Principe

Op 8 juni 2004 schoof Venus precies tussen de aarde en de zon voorbij. Symbolisch is dit een krachtig gegeven, want iedere keer als dit gebeurde, kwam de vrouw weer voor zichzelf op in een harde, patriarchale wereld, waarin het Vrouwelijk Principe het zwaar te verduren heeft. Het Vrouwelijk Principe en de Moedergodin moest men twee millennia lang stiekem, maar behoorlijk krachtig, in leven houden. De balans moet namelijk ooit worden hersteld. De Pilaren Boaz en Jachin moeten weer naast elkaar staan. De rode en de blauwe slang moeten weer samen om de Caduceus kronkelen als één...

Mucha's Erfzonde
Dit detail uit het genoemde schilderij van Mucha stelt eigenlijk het moment voor waarop de vrouw de schuld krijgt van de zogenaamde "erf-zonde" door het aannemen van de appel. Dit verhaal is verzonnen door de Kerk om het Vrouwelijk Principe weg te duwen en het Mannelijke Aspect naar voren te trekken om te regeren door kracht, macht en blinde gehoorzaamheid. De Kerk had in de oudheid namelijk mannen nodig om te vechten voor het Roomse Rijk waarin het Christendom de staatsreligie zou zijn. Vrouwen zouden de mannen alleen maar terug houden, wijsheid en redernatie zouden de overhand krijgen en dat wilde de Kerk nu juist niet. Door Eva de appel te overhandigen en de vrouw dus de schuld van de erfzonde te geven, was de balans er meteen uit en je ziet ook op Mucha's schilderij hoe de Griekse godin Athena haar spullen bij elkaar zoekt om weg te gaan, Luna is al aan het weglopen, de pauw verdwijnt al vliegend, het is een alleszeggende, cynische plaat. Zo heeft Mucha veel symbolische platen gemaakt, allemaal over vrouwen, met symboliek zoals de X (de kling en het vat oftewel het mannelijk en het Vrouwelijk Principe op elkaar (andersom is het de ruit) die door vingers of andere dingen wordt gecreëerd), de maansikkel, twee in elkaar gevlochten harten, het getal 5, noem maar op. Het kwam in bijna ieder schilderij voor.

Mucha's boodschap is duidelijk: de Moedergodin / Vrouwelijk Principe in leven houden. Hij was dan ook mysticus. Je ziet het overal, in de schilderkunst, de beeldhouwkunst, de sprookjes, de ontelbare Onze Lieve Vrouwe kerken (o.a. van de Tempeliers) en de Gotiek, de vagina-vormige ingangspoorten van de kathedralen en de roosramen, de Graallegenden, Nostradamus (Notre Dame), maar ook in de geheimen en het enigma van Rennes-le-Chateau. Abbé Saunière liet de Magdala toren bouwen om er de vrouwelijke pilaar mee uit te beelden. Deze staat voor wijsheid en daarom had hij daar zijn bibliotheek in gevestigd. Wijsheid. Occitanië is gewijd aan de Moedergodin, het Vrouwelijk Principe en de Unie met het Mannelijk Principe. Een van de oude goden was Belisane, een combinatie tussen Anu, de Moedergodin, en Apollo, de zonnegod. In de Middeleeuwen zongen de Troubadours over de Hoofse (kuise) Liefde voor iedereen die hen begreep. De Ondergrondse Stroom wist dat het Vrouwelijk Principe de tijden moest doorstaan. Het moest wel worden bewaard, want zonder balans zal de agressie toenemen, en de wereldvrede zal ver te zoeken zijn. Dat was bij al die mystieke ordes overduidelijk.

Het is nu een complete chaos in de wereld. Irak, Afghanistan, veel oorlogen over religie, de mensen accepteren elkaar niet, irriteren elkaar alleen maar. Je hebt de neiging om je spullen te pakken en in een hutje op de hei te gaan wonen. Ik ken dat gevoel, het weg willen, weg van de bedreiging van de mensen om je heen, hun vernielzucht, hun lompheid, hun onwetendheid, hun vaak negatieve gevoelens en snelle driften. Het geheim ligt niet in het moed verzamelen om daadwerkelijk weg te gaan, maar om mensen te accepteren zoals ze zijn. Een zeer moeilijk iets, zeker voor emotionele en gevoelige mensen. Voor hen is het meer spits-roedenlopen door de negatieve mensheid. Maar het is iets dat we tegenkomen op al onze levens-reizen, en als we het steeds uit de weg gaan, blijven we terugkomen naar hetzelfde pro-bleem... Karma is nu eenmaal een feit, dat je niet voor de gek kunt houden, en het is ook nog blind voor verzachtende omstan-digheden of medelijden.

Jezus prefereerde het om de wang aan te bieden voor de eerste maar ook de tweede slag. Het verzacht de mensen die boos zijn, als je oprecht lief tegen ze doet. DAT is eigenlijk waar dat Vrouwelijk Principe voor dient. Je lompe agressie overwinnen en je verstand verscherpen. Liefde de overhand laten krijgen. De Griekse godin Athena stond juist dáárvoor; je helm afdoen om te redeneren, je hart laten spreken en de mensen blijven vergeven. In het indrukwekkende gebed van Jezus lezen we:

"Vergeef me mijn wankel pogen me met U te verbinden, zoals ik mijn medemens aanvaard. Zijn niet heel-zijn. Zijn niet geheeld-zijn." (Wasjbooklan chaoebween ajkanna daf chnan sjbwokan l'chajabeen).

Zijn oorspronkelijke Onze Vader, dat eigenlijk moet worden vertaald met Alvadermoeder, is geschreven in het Aramees. Het is een enorme studie, dat Aramees, want de klinkers zijn levende klinkers, niet vaststaand zoals die van ons alfabet, maar veranderlijk en daarom kun je met de klinkers de betekenis van woorden veranderen. De klinkers zijn de emotionele bagage van de taal. Het Hebreeuws is eigenlijk precies eender. Alleen de medeklinkers staan 'vast'. Al zijn de Hebreeuwse letters vlammen, die het woord, de Logos (overigens een vrouwelijk gegeven i.v.m. de materievorming en de Moedergodin), in zijn ware aard tonen... Het woord is net zo vluchtig als de vlam, ontastbaar en toch kun je jezelf er lelijk aan branden en een alchemie (verandering) tot stand brengen. Men heeft zich lelijk verbrand aan woorden... Vooral aan woorden die (misschien met opzet, of door onwetendheid) verkeerd in de Bijbel zijn vertaald, zoals het Onze Vader, of dus eigenlijk, het Alvadermoeder. De éénheid van beiden is absoluut noodzakelijk om tot een juist Godsbesef te komen. En tot een perfecte balans binnen in onszelf.

De oorspronkelijke slang, de Moedergodin, de cultus van de Aarde in balans met het Kosmische, is eigenlijk met Jezus aan het kruis komen te hangen. Hiernaast een afbeelding van juist dit gegeven, het christendom luidde de ondergang in van de Moedergodin. Het is een tekening van de beroemde alchemist Nicholas Flamel. Ook zijn er veel beelden van Maria die op een slang staat, als symbolisch gegeven dat de oude Moedergodincultus als het ware werd gekerstend door Maria, die door de Kerk dus als plaatsvervanger werd geintroduceerd. Dit verklaart eveneens de populariteit van Maria en de connectie die zij heeft met de mensheid. En dat is prachtig. De slang staat voor vernieuwing, omdat de slang vervelt en zichzelf zo vernieuwt. Het is een oud symbool voor reincarnatie en staat voor de constante vernieuwing en verandering van de aarde en daarom was de slang als symbool verbonden aan de Moedergodin. De strijd tussen de oude Moedergodincultus en het Christendom kunnen we mooi volgen in de Genesis, wanneer de slang de rol van de duivel speelt die Eva verleidt tot het eten van de appel uit de boom van Wijsheid. Een studie van deze marketing strategie die de Kerk in de eerste eeuwen gebruikte om het Christendom te laten regeren, hoeft niet tot onrust te leiden, maar moet tot begrip leiden. Begrip voor de positie van de Kerk in die periode.

Op zoek naar het vrouwelijk principe komen we in de geschiedenis langs plaatsen die te maken hebben met ANU, de Moedergodin. Om het verleden beter te begrijpen, dienen we een studie te maken van Anu, van Avalon, van Bethanië, van de sprookjes en de Graal, van Venus en de geheimen van Rennes-le-Chateau. Dan pas komen we tot het besef dat de Ondergrondse Stroming ervoor streed om de Moedergodincultus te bewaren. Daarom is Pallas Athena in de mystiek nog steeds zo'n krachtig symbool.

De Vader oftewel Pan of Pallas, en de Moeder oftewel Athena, als één.

De Stad van Anu en de vallei van Anu
Bethanië, de mysterieuze plaats waar Maria Magdalena, Lazarus en Jezus vaak bijeen kwamen, heette oorspronkelijk BETHANU. De stad van Anu. Net als nu vooral in Frankrijk veel valleien en stukken grond naar God verwijzen (Terre de Dieu, Lavaldieu) waren deze plaatsen vroeger gewijd aan Anu. Anu was voor de Kelten vooral de androgyne Moedergodin die bestond uit de Vader (onstoffelijke goddelijke trilling-Pater) en de Moeder (stoffelijke, door de vader geimpregneerde trilling-Mater). De levende materie in die tastbare wereld (flora en fauna) waren haar kinderen. De levende kinderen van Anu (Anu Na Chi, "geboren uit het Woord of Logos" - "In den beginne was het Woord").

Het belangrijkste voorbeeld is het oeroude volk de Tuatha de Danaan, het volk van Dan en Anu. Hogepries-teressen van de Moedergodin werden ANA genoemd. Ook de Hogepriesteres van Avalon werd ANA genoemd. Daarom meen ik dat Avalon afkomstig is van A Valle On. De Vallei van de Godin. Heliopolis in Egypte, het oude On, was de stad van Anu, de stad van de Godin. A'aron was de hogepriester van On en de ARK wordt in het Hebreeuws "ARON" genoemd. Het is dus niet zo vreemd dat mensen als Graham Hancock de esoterische ARK en GRAAL als één dezelfde container beschouwen.

Maar aan de andere kant is er de legende van de Sang Real, de heilige bloedlijn van de Merovingers en de Visigoten, die ondergronds in leven is gehouden toen de Franken op slinkse wijze koning Dagobert vermoordden en hun koninkrijk in Occitanië veroverden. Zij waren de Graalkoningen, die het erfgoed en de cultuur van de Moedergodincultus in leven hielden. Zij waren de erfgenamen van Benjamin en Dan, van Danu, van de Tuatha de Danaan. Zij dienden in plaats van regeerden. Zij probeerden de balans levend te houden, vrouwen waren gelijk aan mannen, en zij verkozen Redenatie boven Oorlog. Daarom waren zij zo gemakkelijk voor de gek te houden en te verraden door mensen die er geen probleem mee hadden om beloften te breken, zoals bij de moord op Dagobert II...

De studie van de godheid ANU zou een nieuw licht kunnen werpen op de oorspronkelijke naam van een niet onbelangrijke persoon: Johannes de Doper oftewel "Yehoh ANAN". De stuur-mannen van de Priorij van Sion en van de Tempeliers heetten maar al te vaak Jean of Jeanne (Johannes). Mysterieus zijn de onbekende achtergrondverhalen van Jeanne d'Arc. Dit alles hoort tot de dunne rode geschiedenislijn die verborgen is in de schaduw van de dikke, blauwe geschiedenislijn die we allemaal op school leren. Maar het verhaalt wel van de drang om Europa te verenigen onder een Graalkoning en Graalkoningin (een sterke en wijze regering, uitgespreid over een gelijk aantal mannen en vrouwen in die regering). Jeanne d'Arc heeft het geprobeerd, Napoleon heeft het geprobeerd. Vandaag lijkt het wel te gaan lukken. Er worden steeds meer vrouwen geaccepteerd in de EU top. Voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis zijn de landen van Europa niet met elkaar in oorlog, het enige gevecht dat we hebben is het gevecht tegen terrorisme en menselijk wangedrag en niet te vergeten, kapitalisme.

Maar dat er twee onstoffelijke Gralen zijn is duidelijk. Allereerst de Graal die fungeert als het vat waarin de cultuur, de cultus en het erfgoed van de Moedergodin worden bewaard, het Vrouwelijk Principe dus. De tweede is de vermeende bloedlijn van de Merovingers en de Visigoten.

Dat de mens vroeger méér met de natuur bezig was is een understatement. Men wás de natuur. De Witte Godin oftewel de Meikoningin tijdens het Beltane feest in mei wás de Grote Moeder, en de Groene Man oftewel de Meikoning wás de kracht van de natuur, de goddelijke trilling, die samen één werden, verenigd werden. Hun product wás de tastbare wereld. Het vruchtbaarheidsritueel zou leiden naar een overvloedige oogst, gesymboliseerd door de hoorn van overvloed. Het land werd door dit ritueel, dat men beter kent als het Hiëros Gamos ritueel, de heilige bruiloft, vruchtbaar en was van groot belang voor het welzijn van de aarde, voor de natuur en dus ook de mensen. Het zorgde ervoor dat de mens de natuur respecteerde. Maar toen het Christendom opkwam werden rituelen zoals het Beltane feest verboden. Hierdoor werd de Visserskoning oftewel de Groene Man verwond, de Koningin was verloren, en het land werd een onvruchtbare woestenij. Het heeft de Graal nodig, het Vrouwelijk Principe, om de balans weer te herstellen.

Dat het Hiëros Gamos (Beltane) ritueel ook door Jezus en Maria Magdalena werd uitgevoerd is zeker niet onmogelijk. Hiernaast een foto van Jezus als Groene Man oftewel Meikoning, uit een kerkje in Dorset, UK. Hier zien wij hem met zijn herkenbare gespleten baard en de Fleur de Lis kroon op zijn hoofd, gehuld in takken van de meidoorn. De meidoorn is een heilige boom die tijdens Beltane in de bloei staat. Vandaar dat men de boom ook wel de Beltane boom noemt. Deze boom staat ook in Glastonbury, het oeroude eiland Avalon, waar de Beltane rituelen ieder jaar werden uitgevoerd om het einde van de winter te vieren. De meidoorn kroon die zo hardhandig op Jezus' hoofd werd gedrukt vlak voor de kruisiging was in mijn gevoel een poging om het onjoodse Beltane ritueel belachelijk te maken (het joodse woord voor heiden was Nazareni). Men heeft hem misschien belachelijk willen maken, door hem op deze manier tot Meikoning te kronen. Een niet-jood als koning der joden. Iesu Nazareni Rex Iudorum.

Jezus als de Meikoning en Maria Magdalena als de Meikoningin, is voor de Christelijke Kerk geen optie. Het ondermijnt alles wat ze als kerkelijke leer in de afgelopen 2000 jaar hebben vastgesteld. De Kerk was toentertijd meer een excuus voor heerschappij dan een ware verlossing voor het volk. Dat de Kerk in de meeste sprookjes als Heks werd afgetekend is dus niet verwonderljik. Want juist de Kerk creëerde de Heks als een kwade vrouw die de heidense rituelen en medische wetenschap bedreef. Honderden duizenden vrouwen die geen kwaad in zich hadden, maar geen vrome Christenen waren en hun oude cultus uitvoerden, werden eeuwenlang op gruwelijke wijze verhoord, verbrand, gevierendeeld, verdronken, enz. De Kerk als Heks is een koekje van eigen deeg. Of nee, een vergiftigde appel uit eigen voorraad.

Sneeuwwitje, het Vrouwelijk Principe, werd door de heks, die zich als koningin verkleedde (de Kerk die in hun ogen het ware Christendom predikte), door de appel vergiftigd, met andere woorden, men creëerde de Erfzonde, Eva at van de appel en werd zo de dader van de erfzonde en zodoende werd de vrouw verstoten. God was nu nog maar slechts mannelijk. Het hele Vrouwelijk Principe werd vertrapt. Doornroosje prikte zich aan het spinnenwiel en viel in een lange, diepe slaap, Rapunzel werd verbannen naar de toren (de vrouwelijke pilaar die vaak als de Toren werd gesymboliseerd) en terwijl Hans werd gebruikt, volgepropt en vetgemest, moest Grietje honger lijden en het huishouden doen. Allemaal de schuld van een heks. Wijsheid werd grof vertrapt omdat de Kerk een volgzaam leger nodig had die niet voor zichzelf kon denken. Anderen deden dat namelijk wel voor hen. En sindsdien stierven miljoenen mannen in domme oorlogen. Dikke Hans. Domme Hans.

In de Middeleeuwen bracht Europa het Christendom met vuur en zwaard. Duizenden brandstapels werden gevoerd met de levende lichamen van de zogenaamde ketters. Maar er was een rijk stukje Europa waar de Moedergodin nog leefde. In Occitanië waren er nog volop van deze ketters, de Albigenzers oftewel Katharen. Zij die zichzelf zuiverden. De zuivering van de ziel door zo rein mogelijk te leven, geinspireerd door het Gnostische Christendom, de Moedergodincultus en de filosofie van de Essenen. Ook zij zouden binnen twee eeuwen hardhandig en zonder genade worden uitgemoord. Het land dat rijk was in cultuur, kunst, wetenschap, alchemie, mystiek, socialisme, had de aandacht van de Franse koning getrokken, en de Katharen die van de Paus. Occitanië werd na enkele eeuwen van gruwelijke oorlogen bij het Franse rijk gevoegd. Koning blij, Paus blij.

De Draak had de dwergen uit hun steden gelokt (inquisitie) en ze met zijn vurige adem verbrand (Tolkien-De Hobbit). Maar in de Berg ligt een schat; in de heuvels en de bergen van Occitanië ligt het erfgoed verborgen. Het Hexagram smelt samen met het Pentagram. Het getal vijf en het symbool voor de Unie van Vrouw en Man, de X, leeft nog en wordt sterker. En Venus kwam voor de zon langs...

Nog eeuwenlang vocht de Kerk tegen de ketters, tegen de Protestanten en Hugenoten, tegen andersdenkenden, omdat zij hun dogma's ondermijnden, en uiteindelijk hun macht zouden doen afbrokkelen omdat men de Waarheid zou kiezen en niet de Leugen voor Bestwil.

In de komende driehonderd jaar staan er twee enorme veranderingen op het programma:

1. De ommezwaai van het Magnetische Noorden naar het Magnetische Zuiden. Vroeger activeerde dit de opkomst van de rechtoplopende mens. Wat zal er nu gaan gebeuren?
2. Vissen maakt plaats voor Aquarius. Het Christendom zal de waterdrager gaan omarmen, de Vrouw met de Albasten Kruik...

Het is een feit dat in de culturen waarin de vrouw wordt onderdrukt, de man veelal agressief, lomp en onwetend is. Het is een feit dat in de landen waar emancipatie is, de man veelal bijzonder slim is en veel zachter. Om wereldvrede te kunnen bewerkstellingen, moeten het vrouwelijke en het mannelijke principe worden hersteld (het verhaal van Belle en het Beest). De Moeder moet op de troon naast de Vader, de Godin moet opnieuw worden geinstalleerd. Avalon moet weer gaan leven, de natuur moet worden gerespecteerd en beschermd, en men moet weer terug naar de oude waarden en normen. Alleen dan kan de wereld en al wat erop leeft in balans komen en de vrede worden bereikt. En het is niet ondenkbaar om dit samen met welke religie ter wereld dan ook, te bereiken. Alles is onderhevig aan evolutie, ook geloofsleer. De mens groeit nog steeds.

Ter inspiratie wil ik graag het oorspronkelijke Onze Vader oftewel Alvadermoeder met u delen:

Abwoen
Abwoen d'bwasmaja
Nitkadesj sjmach
Teetee malkoetach
Neghwee tsevjanach ajkana d'bwasjmaja af b'arhah
Habwlan lachma d'soenkanan jaomana
Wasjbooklan chaoebween ajkanna daf chnan sjbwokan l'chajabeen
Wela taghlanl'nesjoena ela patsan min biesja
Metol dillachie malkoeta waghajla watesjboechta l'oghlam almien, ameen

Nederlandse (poëtische) vertaling: Ilse Brinkman

Alvadermoeder
Alvadermoeder, Al-Ene
Van het Al
In het Al
Heilig en geheim zijn Uw namen
U woont in daadkracht en Licht
Laat Uw verlangen met het mijne zijn
Hiernu en in het Al.

Raak me aan,
Voed me met Uw verwondering
Om Uw verlangen te vervullen;
Mijn overgave aan U, de ander en het Al.

Aanvaard me,
Dat ik nog niet Heel ben,
Nog niet met U verbonden.
Vergeef me mijn wankel pogen
Me met U te verbinden
Zoals ik mijn medemens aanvaard;
Zijn niet heel-zijn,
Zijn niet geheeld-zijn.

Leid me weg van schijn- en niet-weten
En bevrijd me van wat me weghoudt van het Licht.

Want in U
En uit U
Is het Licht, de Kracht en het Leven,
Hiernu en eeuwig
Waarlijk

De importantie van het Vrouwelijk Principe voor de wereld komt in het boek "Dochter van de Godin" van Joan Lambert duidelijk naar voren.